Silosy i zbiorniki

Silosy i zbiorniki magazynowe służą do składowania materiałów sypkich. Wielkość, kształt i oprzyrządowanie zbiornika dobierane są indywidualnie do potrzeb klienta. Oferujemy kompleksowe instalacje do magazynowania materiałów sypkich - od projektu po montaż. Dostarczamy pojedyncze silosy jak i całe baterie, łącznie z oprzyrządowaniem oraz technologią ich załadunku i rozładunku.

Opcje:

  • zbiornik posiadający system załadunkowy i rozładunkowy (przenośniki zasilające i odbierające, dozowniki celkowe, stanowiska rozładunku i załadunku worków BIG-BAG, przepustnice, zasuwy nożowe itp.)
  • zbiorniki z dnem aeracyjnym,
  • zbiorniki z układem ważącym,
  • zbiorniki z przewodem załadowczym z autocysterny.

Kontakt
biuro@rapko.pl
+48 733 611 722

Close Menu