Przenośnik taśmowy - rakieta Bt=800, L=25m, Q=450 T/h

Instalacja dozowania koksu do pieców szybowych
Q=30 T/h

Instalacja załadunku autocysterny Q=90 T/h

Instalacja załadunku przesiewacza Q=30 T/h

Modernizacja instalacji do produkcji gransilu Q=5 T/h

Close Menu